Woensdagmiddag 9 november was er een bijeenkomst vanuit Lokaal Preventieakkoord. Bij deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers van (potentiële) bedrijven, kerken, organisaties en gezondheidsinstellingen aanwezig. De middag stond in het teken van terugblikken op en vooruitkijken naar de toekomst van het Lokaal Preventieakkoord.

 De middag werd afgetrapt met een introductie van Peter van Asselt, Wethouder Bunschoten, waarin hij het belang van het Lokaal Preventieakkoord betoogde. “Wij willen graag dat alle inwoners van Bunschoten gezond en gelukkig oud worden. Daarom is het belangrijk om aandacht te hebben voor een gezonde leefstijl en daarmee samenhangende factoren, om zo alle inwoners van Bunschoten te helpen met het maken van gezonde keuzes.”

Lokaal Preventieakkoord

Gezond en gelukkig oud worden; dat is de reden dat met samenwerkende partijen het Lokaal Preventieakkoord ontwikkeld. Dit akkoord richt zich op preventie. Preventie kan alleen slagen als alle inwoners en organisaties hieraan werken. Dat zoveel partijen een handtekening onder het Lokaal Preventieakkoord hebben gezet, maakt ook dat alle partijen eigenaar zijn van dit Preventieakkoord. Elke partij vervult hierin een eigen rol. Eén partij alleen kan namelijk niet het verschil maken op het gebied van een gezonde leefstijl. Gezamenlijk kunnen we meters maken en dat is precies wat we met het Preventieakkoord willen bereiken.

Kinderburgemeester aanwezig
Ook was Yilmaz, kinderburgemeester van Bunschoten, aanwezig bij de bijeenkomst. Hij benoemde vanuit de kindergemeenteraad het belang rondom het thema Gezond en Fit. Alle basisscholen zijn gevraagd om voor de kindergemeenteraad in december  met groep 8 een challenge te bedenken om kinderen gezonder te laten eten of meer te bewegen.

Terugblik

Het verdere programma werd begeleid door Chris Hagelen (directeur De Boei) en  leden van de kopgroep van het Lokaal Preventieakkoord. Samen werd teruggeblikt op een aantal van de interventies van afgelopen jaar. Voorbeelden zij onder andere:

  • De campagnes IkPas en Stoptober;
  • Er is een oudercomité opgezet omdat ouders een belangrijke rol spelen bij het verminderen van alcohol en drugsgebruik;
  • Er zijn alternatieve activiteiten opgezet voor de jongeren onder de noemer Sport, Eat en Fun;
  • Om bewegen te stimuleren is Ommetje opgezet onder de noemer ‘Bunschoten zit niet stil in april’ (challenge waarbij er zoveel mogelijk gelopen moest worden. De organisatie die het meest had gelopen, won een prijs);
  • Er zijn gratis materialen beschikbaar gesteld van de Rookvrije Generatie;
  • Er zijn activiteiten georganiseerd zoals de Buitenspeeldag, Kom van de bank af-dag en activiteiten in de week van de gezonde jeugd.

Gastsprekers

Vier inspirerende gastsprekers waren uitgenodigd om meer te vertellen over hun inzet van afgelopen jaar en plannen voor 2023 met betrekking tot de doelen van het Lokaal Preventieakkoord. Dit diende ter inspiratie voor alle aanwezige partijen.

Zo creëerde Judith Herder (Meander Medisch Centrum) opnieuw besef van de effecten van roken op je lichaam en het belang te stoppen/niet te roken en vertelde Erik Verbeek (directeur-bestuurder VVGO Bunschoten-Spakenburg​)  meer over hoe zij zich inzetten voor gezonde scholen. Gastspreker Hellen ter Haar lichtte het oudercomité toe, dat is opgezet vanuit De Boei. , Ze kaartte hierbij aan dat de ouder/opvoeder een belangrijke rol speelt als het gaat over de keuzes die in een gezin gemaakt worden op het gebied van voeding, bewegen, alcohol, roken en drugsgebruik. Tot slot was Marlene Rhemrev (Health Officer bij voestalpine) aanwezig om meer te vertellen over wat zij bij voestalpine doen om iedereen zo gezond mogelijk te krijgen en te houden.

Workshops

Naast gastsprekers was er ook tijd voor inspirerende workshops, waar verder in werd gegaan op wat er nodig is om nog meer bij te kunnen dragen aan de gedefinieerde doelen. Onderling werd besproken hoe wordt ingezet op de doelen binnen de organisties die deelnemen aan het Lokale Preventieakkoord en wat deze organisaties nodig hebben om doelen te kunnen nastreven. Zo hopen we dat met elkaar hierin kunnen optrekken, elkaar kunnen inspireren, en elkaar kunnen activeren.

Wilt u ook meedenken tijdens onze werkgroep-sessies?

Binnen het Sport en Preventieakkoord is een structuur aangebracht die tot meer activering en nastreven van de pijlers moet leiden. Zo is binnen de kopgroep voor elke pijler een stuurgroep opgericht.  Waar de kopgroep de doelstellingen formuleert in het Lokaal Preventieakkoord, reikt de stuurgroep deze doelstellingen aan, aan de werkgroep. Binnen deze werkgroep worden de doelstellingen nagestreefd door bijvoorbeeld het inzetten van interventies, campagnes en andere acties gerelateerd aan de betreffende pijler. Jaarlijks komen zij zo’n 2 tot 3x (online) samen om te brainstormen over dergelijke acties en hoe deze te realiseren en te verspreiden.

In deze werkgroepen zijn alle organisaties die hierbij betrokken willen zijn welkom. Heeft u interesse om eens mee te denken, ideeën, of misschien financiële steun nodig om bepaalde acties te kunnen realiseren? Laat het ons ook weten via info@preventieakkoordbunschoten.nl.

Nieuwsbrief

Wilt u ook laten zien aan Bunschoten hoe jullie je binnen je vereniging, organisatie of instelling inzetten voor de doelen binnen het Preventieakkoord (van de afgelopen of juist komende maanden)? Stuur een e-mail naar info@preventieakkoordbunschoten.nl, zodat wij dit kunnen plaatsen in de nieuwsbrief en/of op de website www.preventieakkoordbunschoten.nl!

Op deze manier kunnen jullie andere organisaties inspireren.