Doe Mee

Heeft u een bedrijf, zorginstelling, onderwijsinstantie, horecagelegenheid of kerk in de gemeente Bunschoten? Doe dan ook mee!

Samenwerken

Sluit ook aan bij het preventieakkoord

Deze organisaties doen al mee met het Preventie Akkoord van de gemeente Bunschoten

Samen zorgen we ervoor zorgen dat in 2040 roken, overgewicht en alcoholgebruik zijn verminderd. Kinderen en jongeren bewegen meer, roken niet, vinden het niet normaal om te drinken voor hun 18e en ook volwassenen maken overtuigende gezondere keuzes. Daarnaast wil de gemeente Bunschoten ook energie steken in de preventieve kant van drugsgebruik.

Onder het mom van verbinden, samenwerken en kennis delen, willen wij als kopgroep met dit preventieakkoord een impuls geven aan de samenwerking tussen verschillende belangstellende partijen/partners en een vraagbank vormen voor alle deelnemers. Op dit momenten hebben verschillende partners zich al aangemeld, waaronder bedrijven, Zorg & Welzijn instellingen, Sport & Bewegen instellingen, Onderwijsinstanties, Horeca en Kerken.

Doet uw bedrijf ook mee?
Heeft u een bedrijf, zorginstelling, onderwijsinstantie, horecagelegenheid of kerk in de gemeente Bunschoten en heeft u ook interesse om samen te werken en u te committeren aan preventie op één of meerdere thema’s (roken, overgewicht, alcoholgebruik)? Laat het dan weten door een mail te sturen naar yoni.de.jong@nbss.nl met daarin uw focus thema voor het samenwerkingsverband (roken, overgewicht, alcoholgebruik, (drugs)) en het logo van uw betrokken partij als bijlage.

 

Wil je ook meedenken tijdens onze werkgroep-sessies?

Binnen het Sport en Preventieakkoord hebben we een structuur aangebracht die tot meer activering en nastreven van de pijlers zou moeten leiden. Zo is binnen de kopgroep, voor elke pijler een stuurgroep opgericht. Waar de kopgroep de doelstellingen formuleert in het Lokaal Preventieakkoord, reikt de stuurgroep deze doelstellingen aan, aan zijn werkgroep. Binnen deze werkgroep worden de doelstellingen nagestreefd door bijvoorbeeld het inzetten van interventies, campagnes en andere acties gerelateerd aan de betreffende pijler. Jaarlijks komen zij zo’n 2 tot 3x (online) samen om te brainstormen over dergelijke acties en hoe deze te realiseren en te verspreiden.

In deze werkgroepen zijn alle organisaties die hierbij betrokken willen zijn welkom. Heeft u interesse om eens mee te denken, ideeën, of misschien een financiële steun nodig om bepaalde acties te kunnen realiseren? Laat het ons ook weten via info@preventieakkoordbunschoten.nl.