Een Rookvrij Bunschoten

Een rookvrije generatie in 2040.

0% van de zwangere vrouwen en jongeren rookt.

En minder dan 5% van de inwoners van Bunschoten boven de 18 jaar rookt.

Op dit moment rookt 8,5% van de jongeren en 6,9% van de zwangere vrouwen. In 2025 moet de daling ingezet zijn en in 2030 rookt 5% van de jongeren 4% van de zwangere vrouwen. In 2035 moet de daling zich verder doorzetten.

Momenteel rookt 18% van de inwoners boven de 18 jaar. In 2025 moet er een daling ingezet zijn en in 2030 moet dit 12% zijn. In 2035 moet de daling zich verder doorzetten.

Een Rookvrij Bunschoten

We willen graag dat alle inwoners van Bunschoten gezond en gelukkig oud worden. Kunnen opgroeien in een rookvrije omgeving willen we vanzelfsprekend maken. Ieder kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. Dit kan in een rookvrije omgeving.

Ons vertrekpunt is opgroeiende kinderen. Kinderen die vanaf nu geboren worden:

  • Doorlopen het liefst al een rookvrije zwangerschap
  • Gaan naar een rookvrije kinderopvang en scholen, spelen in rookvrije speeltuinen
  • Sporten op een sportvereniging waar niet meer gerookt wordt in de buurt van kinderen
  • Leven in een wereld waar sigarettenpakjes moeilijk verkrijgbaar, onaantrekkelijk en duur zijn.

Samen beschermen we opgroeiende kinderen tegen de schadelijke gevolgen van (mee)roken.
Denk en doe jij mee?

Laat het ons weten door je contactgegevens te sturen naar info@preventieakkoordbunschoten.nl (Ook als je alleen op de hoogte gehouden wilt worden van de stappen die we samen gaan zetten naar een Rookvrije Generatie Bunschoten)

STOPTOBER: IN OKTOBER MET Z’N ALLEN 28 DAGEN STOPPEN MET ROKEN

Op 1 oktober a.s. start de landelijke campagne Stoptober. Doel van de campagne is rokers stimuleren
om in oktober 28 dagen niet te roken. We nodigen uw vereniging, organisatie of bedrijf graag uit om
mee te doen aan deze campagne.
“Veel rokers willen graag stoppen. Na 28 dagen niet roken, heb je vijf keer meer kans om blijvend niet
meer te roken”
Helpt u mee Stoptober te promoten?

Dit kan bijvoorbeeld door:

  • Het plaatsen van een bericht op uw website, social media of clubblad (u kunt hier logo’s, video’s, banners en social media posts downloaden). Hier worden ook nog animaties geplaatst met extra duidelijke uitleg;
  • Materialen, zoals flyers en posters, op te hangen en/ of te verspreiden. Mocht u posters en flyers willen, dan kunt u deze gratis aanvragen bij Nichon Ruizendaal via n.ruizendaal@bunschoten.nl.
  • Zorgprofessionals kunnen deze toolkit gebruiken;
  • Mocht u beeldschermen hebben hangen in bijv. een wachtkamer, dan kunt u dit filmpje laten zien (geluidloos).

Gezamenlijk succes
Wij hopen dat ook uw vereniging of bedrijf dit jaar mee wil doen om zoveel mogelijk rokers over de streep te trekken om 28 dagen niet te roken. Want niet-roken levert zoveel gezondheidswinst op!

Bedankt voor uw inzet!

SVO Vakopleiding Food
De Boei heeft naast contacten met het basis envoortgezet onderwijs ook contact met het MBO, vakopleiding Food (SVO). We willen vanuit preventie aansluiten bij de sociale omgeving van de jongeren en het netwerk ondersteunen in het weerbaar maken van de jeugd in Bunschoten. Vroeg erbij en eropaf staan daarbij centraal, ook in contact met de scholen.

Het SVO verzorgt in Bunschoten op de maandagen de visschool. In mei hebben de sociaal werkers van De Boei een kennismaking les verzorgd. Er wordt eind 2022 een plan gemaakt om intensiever samen te werken, daarnaast wordt er gekeken of het lespakket ‘Helder op school’ aangeboden kan worden aan de leerlingen. Dit is een lespakket waarin middelengebruik besproken wordt. Ook wordt gekeken hoe de doorstrÅoom naar het voortgezet onderwijs verbeterd kan worden. Al met al wederom een mooie stap op samen te werken om onze jeugd veilig en gezond te laten opgroeien.

Rookvrij Terrein Stoeptegels

Op dinsdag 31 mei is het Wereld niet Roken dag. Op deze dag plaatst wethouder Peter van Asselt de stoeptegel Rookvrij bij Peuterschool Kwetternest en kinderdagverblijft ’t Kukelesaantje. Door de stoeptegel Rookvrij kan iedereen zien dat er niet gerookt mag worden op het terrein.

Bent u ook bezig met het realiseren van een Rookvrij terrein/ Of is uw terrein al rookvrij? Weet dan dat er voor Non-profit organisaties gratis materialen zoals stoeptegels en bordjes beschikbaar zijn!

Deze tegel kunt u aanvragen door een mailtje te sturen naar Nichon Ruizendaal, n.ruizendaal@bunschoten.nl

Samen sterker stoppen is een voorbeeld van hoe bedrijven hun werknemers kunnen ondersteunen bij het stoppen met roken. Afval- en energiebedrijf AVR en Jumbo hebben stoppen met rokentrainingen in combinatie met beloningen succesvol toegepast binnen hun organisatie.

Voor meer informatie, kijk op www.samensterkerstoppen.nl of neem contact op met Bennita Ijtsma

Doe ook mee!

Hier volgt een inspiratiesheet met initiatieven van deelnemende partijen en de stuurgroep om te werken aan Rookvrij Bunschoten. Wilt u ook graag laten zien hoe uw bedrijf zich hiervoor inzet? Laat het ons weten via info@preventieakkoordbunschoten.nl

Neem contact op

Heb je een vraag, zoek je advies of wil je meehelpen aan de preventiedoelen van de Gemeente Bunschoten? Neem dan contact met ons op.