Er is veel informatie te vinden over drugsgebruik bij jongeren. Over drugscriminaliteit onder jongeren is veel minder bekend. De website dealenmetdrugs.nl brengt daar verandering in en wil ouders ondersteunen die vermoeden of weten dat hun kind betrokken is bij drugshandel.

Op welke signalen kan je letten? Hoe ga je het gesprek aan? Welke hulp kan je inschakelen? De website helpt ouders en professionals op weg. 

Ben je bang dat je kind te maken heeft met drugshandel? Op deze website lees je 3 dingen die je kunt doen. Bekijk de website: www.dealenmetdrugs.nl voor meer informatie.

 HERKEN DE SIGNALEN 2. GA IN GESPREK MET JE KIND 3. ZOEK HULP

Jellinek zelftesten

Maak je je wel eens zorg over je alcohol- en/ of drugsgebruik of dat van je kind, familie of vriend(in)? Heb je vragen of zorgen over het gebruik en de effecten van (een bepaald type) drugs? Jellinek heeft zelftesten ontwikkeld die antwoord geven op dit soort vragen en advies geven.

Het gaat om de volgende testen:

  • Gebruikstesten om na te gaan of je riskant drinkt of gebruikt;
  • Signaleringstesten voor ouders die zich zorgen maken en het gevoel hebben dat hun kind overmatig gebruikt;
  • Kennistesten om je kennis over alcohol en drugs te testen.

De testen vind je hier:

https://www.jellinek.nl/informatie-over-alcohol-drugs/test-je-kennis/.

De testen zijn ook informatief voor professionals.

Het gebruik van drugs is nooit zonder risico. Als je geen risico wilt lopen, moet je niet gebruiken.

Als je toch gebruikt, weet dan wat de risico’s zijn en wat je gebruikt. Op de website van Jellinek vind je meer informatie: www.jellinek.nl.