In oktober 2018 werd het Nationaal Preventieakkoord ondertekend. In het akkoord staat preventie voorop en wordt jong en oud gestimuleerd om gezond te leven. In de gemeente Bunschoten is de afgelopen periode gewerkt aan een lokale versie van het Preventieakkoord.

Dit is gedaan door de zogenoemde kopgroep. Deze bestaat uit Chris Hagelen (De Boei), Josien Felix (GGDrU), Marijn Michels (Fysiohuis), Leonie Ebbes (NBSS), Nichon Ruizendaal (gemeente Bunschoten) en Peter van Diermen (formateur) en Yoni de Jong (NBSS). Samen met lokale stakeholders zijn zij bezig geweest om invulling te geven aan het Lokaal Preventieakkoord in Bunschoten. En nu is het zover; de doelen zijn geformuleerd!

Gezondere levensstijl in 2040

Samen zorgen we ervoor zorgen dat in 2040 roken, overgewicht en alcoholgebruik zijn verminderd. Kinderen en jongeren bewegen meer, roken niet, vinden het niet normaal om te drinken voor hun 18e en ook volwassenen maken overtuigende gezondere keuzes. Daarnaast wil de gemeente Bunschoten ook energie steken in de preventieve kant van drugsgebruik.

Onder het mom van verbinden, samenwerken en kennis delen, wil de kopgroep met dit preventieakkoord een impuls geven aan de samenwerking tussen verschillende belangstellende partijen/partners en ook een vraagbank vormen voor alle deelnemers. Op dit momenten hebben verschillende partners zich al aangemeld, waaronder bedrijven, Zorg & Welzijn instellingen, Sport & Bewegen instellingen, Onderwijsinstanties, Horeca en Kerken.

Doet uw bedrijf ook mee?

Heeft u een bedrijf in de gemeente Bunschoten en heeft u ook interesse om samen te werken en u te committeren aan preventie op één of meerdere thema’s (roken, overgewicht, alcoholgebruik)? Dan nodigen wij u graag uit om als belangstellende partij op woensdag 3 november 2021 gezamenlijk het Preventieakkoord te ondertekenen in het gemeentehuis van Bunschoten. Als u het preventieakkoord mede wilt ondertekenen, dan vragen wij u vóór 30 oktober aanstaande een mail te sturen naar yoni.de.jong@nbss.nl met daarin

  • uw focus thema voor het samenwerkingsverband (roken, overgewicht, alcoholgebruik, (drugs))
  • het logo van uw betrokken partij als bijlage
  • met hoeveel personen u aanwezig bent bij de ondertekening op 3 november

Ook wethouder Peter van Asselt is hierbij aanwezig om namens de gemeente Bunschoten het akkoord te ondertekenen.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over het Lokale Preventieakkoord kunt u contact opnemen met Yoni de Jong (NBSS) via email: yoni.de.jong@nbss.nl of telefonisch: 06  28 35 20 43.