Preventieakkoord

Aandacht voor een gezonde leefstijl en hulp bij het maken van de juiste keuzes.

AKKOORD

Lees meer over de doelstellingen van het akkoord

Welkom bij het Preventie Akkoord van de gemeente Bunschoten

Het Lokale Preventieakkoord richt zich op preventie. Preventie kan alleen slagen als alle inwoners en organisaties hieraan werken. Gezamenlijk werken aan een Lokaal Preventieakkoord is een waardevolle aanvulling op bestaand beleid en lopende programma’s. Kortom, het is een extra stap naar een gezonder Bunschoten!

In de gemeente Bunschoten wordt veel gedaan aan preventie op het gebied van gezondheid. De gemeente is onlangs JOGG-gemeente geworden en er is vorig jaar een lokaal Sportakkoord afgesloten. Aan de andere kanten werken meerdere organisaties aan het welzijn en de gezondheid van inwoners, waarbij de ene organisatie zich meer richt op jongeren en de andere meer op ouderen.

De kopgroep bestaande uit Chris Hagelen (De Boei), Josien Felix (GGDrU), Marijn Michels (Fysiohuis), Leonie Ebbes (NBSS), Nichon Ruizendaal (gemeente Bunschoten) en Peter van Diermen (formateur) en Yoni de Jong (NBSS) is erg enthousiast over het onderliggende gedragen Lokaal Preventieakkoord, dat middels deze website met gepaste trots aan u wordt gepresenteerd.

  • Minder overgewicht

  • Rookvrij in 2040

  • Minder alcoholgebruik

  • Vermindering drugsgebruik

Lokale Bunschoter stakeholders én de gemeente Bunschoten hebben een lokaal preventieakkoord gesloten. De doelen komen voort uit het nationaal preventieakkoord.

In dit akkoord kiezen de betrokken partijen er voor om de volgende ambities na te streven:

Minder overgewicht

In 2040 is er minder overgewicht en minder obesitas.

Het percentage overgewicht bij jeugd (jonger dan 20 jaar) daalt van 9% naar 5%. In 2025 moet de daling ingezet zijn en in 2030 moet dit 7% zijn. In 2035 moet de daling zich verder doorzetten.
En bij de groep 20+ van 51% naar 40% (dit ligt bijna 5% boven het landelijke gemiddelde). In 2025 moet de daling ingezet zijn en in 2030 moet dit 45% zijn. In 2035 moet de daling zich verder doorzetten.

Wij gaan in de gemeente Bunschoten werken aan overgewicht door in te zetten op gezonder eten en drinken, gezonder leven en meer bewegen.

Rookvrije generatie

Een rookvrije generatie in 2040.

0% van de zwangere vrouwen en jongeren rookt.
En minder dan 5% van de inwoners van Bunschoten boven de 18 jaar rookt.

Op dit moment rookt 8,5% van de jongeren en 6,9% van de zwangere vrouwen. In 2025 moet de daling ingezet zijn en in 2030 rookt 5% van de jongeren 4% van de zwangere vrouwen. In 2035 moet de daling zich verder doorzetten.
Momenteel rookt 18% van de inwoners boven de 18 jaar. In 2025 moet er een daling ingezet zijn en in 2030 moet dit 12% zijn. In 2035 moet de daling zich verder doorzetten.

Minder alcoholgebruik

In 2040 is er minder overmatig en zwaar alcoholgebruik

Maximaal 5% van de volwassenen drinkt overmatig en maximaal 5% zwaar drinkt.

Jongeren onder de 18 jaar drinken niet.

Op dit moment drinkt 8% van de volwassen overmatig en 11% is een zware drinker. In 2025 moet de daling ingezet zijn en in 2030 drinkt 7% overmatig en 8% drinkt zwaar. In 2035 moet de daling zich verder doorzetten.
Onder jongeren drinkt 41%. In 2025 moet er een duidelijke daling ingezet zijn en in 2030 moet dit 20% zijn. In 2035 moet de daling zich verder doorzetten.

Minder drugsgebruik

Verminderen drugsgebruik

Stichting De Boei constateert dat drugsgebruik en –overlast zichtbaarder wordt.

Deze ambitie zit niet in het Nationaal Preventieakkoord, maar de gemeente Bunschoten wil hier wel graag aan de preventieve kant energie in steken.

Contactpersonen van het team

Uit verschillende organisaties in Bunschoten is het Preventie Akkoord samengesteld. Ieder met een eigen specialisme en achtergrond.

Chris Hagelen
Chris HagelenDirecteur/bestuurder bij de Boei
De Boei geeft richting en houvast bij alle levensvragen waar jij, je gezin, je ouders of je buurtgenoot tegenaan lopen.
Bennita IJtsma
Bennita IJtsmaAdviseur Gezondheidsbevordering at GGD regio Utrecht
GGD regio Utrecht (GGDrU) is de gemeentelijke gezondheidsdienst van de 26 gemeenten in de regio Utrecht.
Meike Hensing
Meike Hensing Adviseur Gezondheidsbevordering Jeugd & Seksuele Gezondheid
GGD regio Utrecht (GGDrU) is de gemeentelijke gezondheidsdienst van de 26 gemeenten in de regio Utrecht.
Marijn Michels
Marijn MichelsPraktijkeigenaar en Manueeltherapeut bij het Fysiohuis
Samenwerken aan gezondheid. Met persoonlijke aandacht en gespecialiseerde zorg streven wij samen met jou naar een optimaal resultaat!
Leonie Ebbes
Leonie EbbesProjectleider Sport Stimulering, JOGG-regisseur bij NBSS
Nationaal Bureau Sport Stimulering heeft een tweeledig doel: het stimuleren en professionaliseren van sport.
Yoni de Jong
Yoni de JongAss-Projectleider Sport Stimulering bij NBSS
Nationaal Bureau Sport Stimulering heeft een tweeledig doel: het stimuleren en professionaliseren van sport.
Nichon Ruizendaal
Nichon RuizendaalBeleidsmedewerker Maatschappelijke Ondersteuning bij Gemeente Bunschoten
Gemeente Bunschoten
Fenna Jansen
Fenna JansenWijkcoordinator
Wijkcoördinator

Neem contact op

Heb je een vraag, zoek je advies of wil je meehelpen aan de preventiedoelen van de Gemeente Bunschoten? Neem dan contact met ons op.