Sociaal Domein

De gemeente Bunschoten is bezig met een nieuw Beleidskader Sociaal Domein. Het sociaal domein is er voor mensen die het (tijdelijk) niet redden. De gemeente heeft als taak deze mensen te ondersteunen, zodat ze hopelijk snel weer zelfstandig kunnen functioneren. In het nieuwe beleidskader komt te staan waar de gemeente de komende vier jaar op in wil zetten binnen het sociaal domein.

Op 9 februari jl. was er een brainstormavond met onder andere maatschappelijke partners georganiseerd. De kopgroep van het Preventieakkoord was daarbij aanwezig en heeft input geleverd in de drie workshops:

  1. Sterke basis & Ontwikkelen en Opgroeien;
  2. Gezond en actief leven & Ouder worden en
  3. Bestaanszekerheid en participatie & Inclusie.

Belangrijk belangrijke punten die vanuit de kopgroep waren ingebracht zijn het belang van verbreding van focus op jeugd naar ouderen rondom gezond ouder worden, de zorg van promotie en gebruik van alcohol en gezonde voeding in sportkantines, het belang van delen van ervaringen, kennis en initiatieven rondom alle pijlers binnen het Preventieakkoord om elkaar zo te inspireren en aan te moedigen.

Het is de bedoeling dat het beleidskader in het najaar wordt vastgesteld door de raad.