Tegengaan van alcohol- en drugsgebruik

In 2040 is er minder overmatig en zwaar alcoholgebruik

Maximaal 5% van de volwassenen drinkt overmatig en maximaal 5% zwaar drinkt.

Jongeren onder de 18 jaar drinken niet.

Op dit moment drinkt 8% van de volwassen overmatig en 11% is een zware drinker. In 2025 moet de daling ingezet zijn en in 2030 drinkt 7% overmatig en 8% drinkt zwaar. In 2035 moet de daling zich verder doorzetten.

Onder jongeren drinkt 41%. In 2025 moet er een duidelijke daling ingezet zijn en in 2030 moet dit 20% zijn. In 2035 moet de daling zich verder doorzetten.

Stichting De Boei constateert dat drugsgebruik en –overlast zichtbaarder wordt. Deze ambitie zit niet in het Nationaal Preventieakkoord, maar de gemeente Bunschoten wil hier wel graag aan de preventieve kant energie in steken.

Doelen uit het lokaal preventieakkoord over alcohol en drugs:

 • In 2040 is er minder overmatig en zwaar alcoholgebruik

  Maximaal 5% van de volwassenen drinkt overmatig en maximaal 5% zwaar drinkt.

  Jongeren onder de 18 jaar drinken niet.

  Op dit moment drinkt 8% van de volwassen overmatig en 11% is een zware drinker. In 2025 moet de daling ingezet zijn en in 2030 drinkt 7% overmatig en 8% drinkt zwaar. In 2035 moet de daling zich verder doorzetten.

  Onder jongeren drinkt 41%. In 2025 moet er een duidelijke daling ingezet zijn en in 2030 moet dit 20% zijn. In 2035 moet de daling zich verder doorzetten.In 2040 is er minder overmatig en zwaar alcoholgebruik

 • Verminderen van drugsgebruik: Stichting De Boei constateert dat drugsgebruik en –overlast zichtbaarder wordt. Deze ambitie zit niet in het Nationaal Preventieakkoord, maar de gemeente Bunschoten wil hier wel graag aan de preventieve kant energie in steken.

Activiteiten stuurgroep Alcohol en Drugspreventie

Een gezondere gemeente Bunschoten, dát is het doel van het lokale preventieakkoord dat in 2021 getekend is. Hierin zijn ambities en acties opgenomen die gericht zijn op het tegenaan van overgewicht, roken, alcohol- en drugsgebruik in de gemeente Bunschoten. Het verminderen van alcohol- en drugsgebruik staat al langer op de agenda: Jellinek, de Boei, Waypoint en de GGD regio Utrecht hebben namelijk in 2014 samen met de gemeente Bunschoten de krachten gebundeld rond preventie van problematisch gebruik van alcohol en drugs.

De afgelopen jaren hebben deze partijen vooral achter de schermen werk verricht. Preventie gaat namelijk in kleine stapjes en begint met verkennen: wat speelt er in de gemeente Bunschoten rond alcohol en drugs? Wat is problematisch gebruik? Wat is gewoon gezellig? Wie heeft er hulp nodig en hoe vindt die persoon de juiste hulp? Er is geïnvesteerd in het netwerk en de samenwerking met bestaande initiatieven zoals Moedige Moeders, REWI en Spakenburg United.

Wat is er de afgelopen jaren gedaan?

Naast voorbereidingen achter de schermen is er ook zichtbaar werk verricht. De Boei begeleidt jongeren die problemen ervaren, ook als dat gaat over alcohol- en drugsgebruik. Jongerenwerkers van De Boei zijn regelmatig aanwezig op straat en praten met jongeren. Ook op scholen wordt aandacht besteed aan alcohol, roken en drugs en de risico’s die het met zich meebrengt. Verder zijn er programma’s opgezet voor mensen die verslaafd zijn en hun naasten en vinden er jaarlijks bewustwordingscampagnes zoals IkPas en Stoptober plaats. Ook de oprichting van Waypoint Bunschoten is een voorbeeld van wat er zoal gerealiseerd is op het gebied van drank- en drugspreventie.

Wat wordt er de komende periode gedaan?

Naast het voortzetten van de activiteiten die eerder zijn opgestart, worden er ook nieuwe activiteiten ontwikkeld om alcohol- en drugsgebruik onder jongeren tegen te gaan. Er is hiervoor een actieplan opgesteld. De ambitie voor de komende periode is dat er minder overmatig en zwaar gedronken wordt in de gemeente Bunschoten. Alcohol drinken heeft namelijk een grote impact op het leven van jongeren. Onder invloed van alcohol wordt de stap naar andere middelen kleiner en rekken de grenzen op. Ook geven drugsgebruikers in onderzoek aan dat zij zijn gestart met alcoholgebruik. Door de focus op alcohol te leggen wordt dus automatisch ook ingezet op het verminderen van drugsgebruik.

In het actieplan om drank- en hiermee ook drugsgebruik tegen te gaan zijn drie speerpunten opgenomen:

1. Alternatieve activiteiten organiseren voor de jeugd.

2. Praten met de jeugd over de cultuur rond vrije tijd en uitgaan en over het gebruik van drugs en/of alcohol.

3. Betrekken van ouders bij het onderwerp alcohol en drugs in de gemeente Bunschoten.

De eerste twee speerpunten zijn de afgelopen jaren al opgestart en worden nog verder uitgebreid. Daarnaast zetten de partijen de komende periode in op het betrekken van de omgeving van jongeren. Het is met name belangrijk dat de ouderbetrokkenheid wordt vergroot. Ouders hebben namelijk een belangrijke rol in de ontwikkeling van het alcoholgedrag van hun kinderen. Inmiddels is er een oudercomité opgezet. Verder is er een aanbod opgezet voor zowel ouders als jongeren, waaronder preventie op school, straatwerk, inloopavonden en activiteiten voor jongeren en weerbaarheidstrainingen. Doel van dit alles om te zorgen dat jongeren minder en overmatig alcohol drinken.

Doe mee!

Wilt u meehelpen als ouder in het oudercomité, heeft u ideeën als netwerkpartner of wilt u vrijwilliger worden bij een van de activiteiten die worden georganiseerd op het gebied van drank- en drugspreventie voor jongeren in de gemeente Bunschoten? Neem dan contact op met: Rody Koelewijn van de Boei via 06 53765593/ 033 299 29 22 of mail naar rody@deboeibunschoten.nl .

Buddywerk

Verslaafden zijn vaak alleen; Soms vanuit onwetendheid en/of onbegrip van naasten, soms vanuit de onveiligheid van verslavingsvrienden en soms vanuit geen plek wetende waar ze even zichzelf kunnen zijn. We zien de wens van deze mensen. Daarom werkt Waypoint al enkele jaren met buddy’s.

Dat zijn vrijwilligers die, met of zonder verslavingsachtergrond, optrekken met een verslaafde in herstel of met een verslaafde die om welke reden dan ook die weg van herstel niet aankan of –durft. Deze door Waypoint begeleide en getrainde buddy’s hebben een uitermate positieve invloed op de cliënt. Met vallen en opstaan zien we wat presentie, oftewel er zijn voor de ander’, de cliënt oplevert. Een prachtig initiatief waarin de ook ons telkens weer mooie inzichten en veranderingen ons verbazen.

Werk en re-integratie

Sinds 2019 helpt Waypoint mensen ook met re-integratie. Ondanks de gevolgen van corona hebben we met cliënten en vrijwilligers een meubelbedrijf opgericht. Met de cliënt maken we ‘Tafels met een verhaal’. Echte kwaliteitsmeubels met inzet van herstellend verslaafden. Waypoint evalueert 3-maandelijks met de cliënt en andere (professioneel) betrokkenen, de specifiek voor hem/haar opgestelde doelen. Elke cliënt krijgt zijn/haar eigen passende traject en begeleiding. Deze weg van begeleiding en structuur heeft nu al enkele cliënten het vertrouwen en zelfstandigheid gegeven, waardoor zij hun eigen leven weer oppakken. Wat we vooraf hoopten en geloofden is bewezen: Werken werkt!
Voor meer informatie zie https://benjijvrij.nl/bunschoten

Drugstestservice Jellinek

Drugsgebruik is nooit zonder risico. Tijdens de coronapandemie zijn er extra risico’s aan drugsgebruik. Bij Jellinek kun je gratis drugs laten testen, veel mensen weten dit niet. Via deze link kom je direct op de pagina van de testservice en vind je alle informatie. Als je het doet, dan veilig!!

https://www.jellinek.nl/preventie/horeca/drugs-test-service/

IkPas Campagne

In Bunschoten wordt elk jaar veel aandacht besteed aan de IkPas campagne.

IkPas bestaat uit 30 dagen geen alcohol drinken.

Dit jaar heeft de gemeente samen met de GGD en Jellinek bedacht het iets anders aan te pakken. Daarom willen we een IkPas battle organiseren. We gaan graag de strijd aan tegen één of meerdere gemeenten uit regio Eemland. Op de website www.IkPas.nl vindt u informatie over de campagne. In december ontvangt u ook nog een separate mail  vanuit de gemeente met meer informatie over de campagne en hoe u zich hiervoor aan kunt melden.

Oostwende College ontwikkelt lesprogramma’s

Het Oostwende College zet zich in het nieuwejaar leeftijdsspecifieke lesprogramma’s in rondom alcohol, roken en drugspreventie. Deze lesprogramma’s zijn ontwikkeld door het Trimbos instituut en hebben als kracht dat 1) de lessen door eigen mentoren worden uitgevoerd, 2) het educatiemateriaal is onderbouwd en getest, 3) kracht van herhaling door meerdere lessen, 4) persoonsgerichte benadering en 5) een speciale docententraining. De mentoren van het Oostwende College worden begin van het nieuwejaar in deze lesprogramma’s getraind door een door het Trimbos-instituut opgeleide preventiewerker van de verslavingszorg.

De volgende lessen worden gegeven:

Frisse Start leerjaar 1: Uitgangspunten zijn vaststellen sociale norm en het maken van keuzes in het hier, nu en in de toekomst (4 lessen)

Samen Fris leerjaar 2 of 3: Uitgangspunten zijn bewustwording van risico’s van roken, alcohol, blowen. Ook is er aandacht voor een gezonde sociale norm (4 lessen)

In Charge leerjaar 4: Uitgangspunten zijn versterken van zelfcontrole en wilskracht om verleidingen zoals middelengebruik te weerstaand (4 lessen)

Straatwerk De Boei

Hoi allemaal ik zal me even voorstellen.

Ik ben Fernando Rijswijk een jonge man van 47, ben geboren in Brazilië en geadopteerd door lieve ouders in Nederland. Ik ken mijn familie in Brazilië wel en als het even kan ben ik daar graag. Ik heb een zoon 18, een dochter van 14 en een hond van 6.

Mijn eerste passie in het leven is de Mens en daarom voel ik mij bevoorrecht de mogelijkheid te hebben om mij in te zetten voor degene die even een hand nodig hebben om vast te houden. Bij de Boei mag ik me bezig houden met jeugd die door de coronatijd toch in een moeilijke hoek zijn terecht gekomen.

Mijn werkterrein bevindt zich voornamelijk op straat, daar maak ik op een laagdrempelige manier contact met de jeugd zodat zij het gevoel hebben mij altijd te kunnen vinden voor het maken van een praatje.

Dit werk deed ik 20 jaar geleden ook in Utrecht, hier ik Spakenburg ben ik de laatste 7 jaar actief bij de rugbyclub waar ik coach ben geweest en nu mij bezig hou met de jeugd. Verder speel ik nog af en toe met het eerste mee. Door de jaren heen heb ik toch een band opgebouwd met het dorp en de mensen die hier wonen. Ik hoop met mijn top collega’s een hele goede tijd te hebben waarbij wij iets moois kunnen beteken voor de jeugd en de jeugd voor ons. – Fernando

Netwerk (t) Jeugdwerk

Vrijdag 19 november is er een bijeenkomst geweest bij De Boei voor jeugdwerkers. Tijdens deze bijeenkomst is er gekeken wat er nodig is voor de jeugd op het gebied van alcohol en drugsgebruik. Helaas lijkt dit nog niet voldoende te zijn. Er zijn zorgen om ‘onze’ jeugd! Uit de praktijk en de onderzoeken komt naar voren dat alcohol- en drugsgebruik al op jonge leeftijd voorkomt, daarnaast is er regelmatig overlast op straat door de jeugd.

Wij kunnen nog veel bereiken als het gaat om de jeugd. De komende tijd gaat De Boei onder andere bezig met bijvoorbeeld trainingen ontwikkelen, het opzetten van ouderbetrokkenheid, een maatjesproject voor jongeren en het uitbreiden van het straatwerk. Dit wordt gedaan aan de hand van een aantal overkoepelende doelen waar De Boei de komende jaren aan gaat werken.

De doelen waar we aan werken zijn:

 • Doel 1:Jongeren hebben een vaste (mobiele) plek om elkaar te ontmoeten
 • Doel 2:Wij hebben in 2023 een vaste groep van 50 jonge vrijwilligers
 • Doel 3:Wij werken met alle formele en informele organisaties samen die met jongeren werken (kerken, scholen, sportverenigingen, burgerinitiatieven, etc.) en stellen een integraal plan op voor de toekomst.
 • Doel 4:Wij hebben een dorpscultuur neergezet waarin opvoeders omzien naar hun eigen kinderen en kinderen van de ander (‘It takes a village to raise a child’), waarin veiligheid, openheid en weerbaarheid centraal staan en de schaamte doorbroken is

Nu kunnen wij deze doelen natuurlijk niet alleen bereiken. De Boei zijn is mening dat een goede samenwerking nodig is voor onze jeugd in Bunschoten. Daarom willen wij met elkaar samenwerken. 

Elke organisatie bereikt individuele jeugd, maar samen bereiken we meer! Het verbinden van de kansen, maar ook het delen en signaleren van onze zorgen! ‘

‘Samenwerken is nodig om onze jeugd veilig en gezond te laten opgroeien. We hebben elkaar als partners nodig om onze jongeren te benaderen, begeleiden en ondersteunen naar een gezonde volwassenheid’.

We hebben met verschillende jeugdwerkers een goede bijeenkomst gehad. We hopen samen met jullie als betrokken organisaties, kerken, ouders en bovenal de jeugd in contact te komen, zodat ‘onze’ jeugd kan opgroeien in een prettige en veilige omgeving!

Wil je ook deel uit maken van dit netwerk? Neem contact op met Rody Koelewijn via r.koelewijn@deboeibunschoten.nl

Ouders gezocht

 

Ouders gezocht voor oudercomité

Ouders spelen een belangrijke rol als het gaat over de keuzes die in een gezin gemaakt worden op het gebied van alcohol, roken en drugsgebruik. Een rol en verantwoordelijkheid die niet altijd makkelijk is en die ouders soms voor moeilijke keuzen kan stellen.

Want bijna elke ouder maakt zich zorgen als zijn/haar kind opgroeit en kennis maakt met alcohol, roken en misschien ook drugs. Hoe bereid je de jongeren voor op keuzes op gebied van roken, alcohol en drugs? Hoe leer je ze omgaan met sociale druk? Ouders staan dus soms voor lastige vragen.

Wij zoeken ouders voor een oudercomité.

Een oudercomité vertegenwoordigt een groep betrokken ouders die met ons (professionals) wil samenwerken. Meedenken hoe we in Bunschoten ouders beter kunnen betrekken en ondersteunen. Om met elkaar te zorgen dat onze jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien in Bunschoten.

Wie zoeken we voor een oudercomité?

 • Ouders uit Bunschoten die kinderen hebben in de leeftijd van 10-18 jaar.
 • Ouders die zich met ons in willen zetten voor een gezond Bunschoten en de doelen van het lokaal preventieakkoord over roken, alcohol en drugs.
 • Ouders die willen samenwerken met professionals vanuit hun rol als betrokken ouder.
 • Ouders die enthousiast zijn en tijd maken om een aantal keer per jaar bijeen te komen.

 

Ken of ben jij de ouder die wij zoeken? Wil je meer informatie? Neem dan contact op met een van onderstaande professionals :

Rody Koelewijn (De Boei) r.koelewijn@deboeibunschoten.nl 06-53765593 // Jeanet Nagtegaal (De Boei) j.nagtegaal@deboeibunschoten.nl 033 299 29 22 // Fred Nijenhuis (Waypoint) frednijenhuis@waypoint-bunschoten.nl 06-36465695 // Hanneke van der Kooy (Jellinek) hanneke.vander.Kooy@jellinek.nl 06-46437034

Gezond leven

 

Sport Eat en Fun

Vanuit het gemeentelijk actieplan “Laat ze niet (ver)zuipen” zijn er een aantal nieuwe activiteiten opgestart. Een van deze activiteiten is de start van een Denk-tank van een groep jongeren. De jongeren denken zelf na over het tegengaan van vroegtijdig alcoholgebruik. Een van de activiteiten die hieruit voortvloeien is Sport, Eat en Fun.

Zoals de naam al zegt, bestaat de avond uit sporten, eten en gezelligheid. Deze avonden zullen vanaf heden één keer per maand gehouden worden voor jongeren in de gemeente Bunschoten. Iedere keer zal dit gehouden worden bij een andere sportvereniging.

De eerste avond werd gehouden bij de rugbyclub. Jongeren hebben geholpen bij het organiseren van de avond. Aanwezigen kregen patat en pizza aangeboden, die ook klaargemaakt waren door de jongeren. Medewerkers van De Boei hebben een whatsapp-groep waarin alle activiteiten voor jongeren worden gedeeld. Hierdoor zijn jongeren snel op de hoogte, als er weer een avond gehouden wordt. Tijdens de avonden is er plek voor ongeveer veertig jongeren. Vandaag waren ongeveer 25 jongeren aanwezig. De jongeren hadden het erg naar hun zin!

Onderzoek alcohol en drugsgebruik gemeente Bunschoten

De tweede activiteit uit het actieplan is een praktijkonderzoek uitgevoerd door Ton Nabben van de Hogeschool van Amsterdam.

Ton Nabben (1961) is gepromoveerd als criminoloog op het uitgaansleven in Amsterdam. Hij doet (kwalitatief) onderzoek naar jongerenculturen, drugsgebruik, drugsbeleid en criminaliseringsprocessen in het algemeen. Hij heeft veel ervaring rondom het onderzoeken van alcohol en drugsproblematiek. Door het onderzoek halen we veel informatie op bij professionals, jongeren en experts.

Het laatste onderdeel van het onderzoek was de focusgroep. Deze heeft in mei plaatsgevonden.

Het doel van het onderzoek is de mogelijke verklaringen vinden van excessief alcohol- en drugsgebruik en de risicofactoren (sociaal, economisch en cultureel) die dit (blijven) voeden en (ook generationeel) bekrachtigen.

De uitkomsten van het onderzoek verbinden we op mogelijke preventieve aanpakken en ideeën die de onderzoekers hebben, om het excessieve karakter van alcohol en drugs te verminderen in Bunschoten-Spakenburg.

Oudercomité

Een derde activiteit uit het actieplan is de start van een oudercomité in Bunschoten-Spakenburg.

Ouders spelen een belangrijke rol als het gaat over de keuzes die in een gezin gemaakt worden op het gebied van voeding, bewegen, alcohol, roken en drugsgebruik. Een rol en verantwoordelijkheid die niet altijd makkelijk is en die ouders soms voor moeilijke keuzen kan stellen. Dus het dilemma is groot en een strijd tussen gevoel en verstand is continu aanwezig. Het effect van de ouderbetrokkenheid is bewustwording onder ouders en een aanpak van bottom-up. Ouder staan zelf op tegen het alcohol en cocaïne gebruik en willen voorkomen dat hun kinderen vroegtijdig in contact komen met middelen. Er hebben inmiddels 3 meetings plaatsgevonden.

Doe ook mee!

Hier volgt een inspiratiesheet met initiatieven van deelnemende partijen en de stuurgroep om te werken aan Drugsvrij Bunschoten. Wilt u ook graag laten zien hoe uw bedrijf zich hiervoor inzet? Laat het ons weten via info@preventieakkoordbunschoten.nl

Neem contact op

Heb je een vraag, zoek je advies of wil je meehelpen aan de preventiedoelen van de Gemeente Bunschoten? Neem dan contact met ons op.