Tegengaan van alcohol- en drugsgebruik

In 2040 is er minder overmatig en zwaar alcoholgebruik

Maximaal 5% van de volwassenen drinkt overmatig en maximaal 5% zwaar drinkt.

Jongeren onder de 18 jaar drinken niet.

Op dit moment drinkt 8% van de volwassen overmatig en 11% is een zware drinker. In 2025 moet de daling ingezet zijn en in 2030 drinkt 7% overmatig en 8% drinkt zwaar. In 2035 moet de daling zich verder doorzetten.

Onder jongeren drinkt 41%. In 2025 moet er een duidelijke daling ingezet zijn en in 2030 moet dit 20% zijn. In 2035 moet de daling zich verder doorzetten.

Stichting De Boei constateert dat drugsgebruik en –overlast zichtbaarder wordt. Deze ambitie zit niet in het Nationaal Preventieakkoord, maar de gemeente Bunschoten wil hier wel graag aan de preventieve kant energie in steken.

Doe ook mee!

Hier volgt een inspiratiesheet met initiatieven van deelnemende partijen en de stuurgroep om te werken aan Drugsvrij Bunschoten. Wilt u ook graag laten zien hoe uw bedrijf zich hiervoor inzet? Laat het ons weten via info@preventieakkoordbunschoten.nl

Drugsgebruik onder jongeren

Er is veel informatie te vinden over drugsgebruik bij jongeren. Over drugscriminaliteit onder jongeren is veel minder bekend. De website dealenmetdrugs.nl brengt daar verandering in en wil ouders ondersteunen die vermoeden of weten dat hun kind betrokken is bij drugshandel.

Op welke signalen kan je letten? Hoe ga je het gesprek aan? Welke hulp kan je inschakelen? De website helpt ouders en professionals op weg.

Ben je bang dat je kind te maken heeft met drugshandel? Op deze website lees je 3 dingen die je kunt doen. Bekijk de website: www.dealenmetdrugs.nl voor meer informatie.

 • Herken de signalen
 • Ga in gesprek
 • Zoek hulp

Jellinek zelftesten

Maak je je wel eens zorg over je alcohol- en/ of drugsgebruik of dat van je kind, familie of vriend(in)? Heb je vragen of zorgen over het gebruik en de effecten van (een bepaald type) drugs? Jellinek heeft zelftesten ontwikkeld die antwoord geven op dit soort vragen en advies geven.

Het gaat om de volgende testen:

 • Gebruikstesten om na te gaan of je riskant drinkt of gebruikt;
 • Signaleringstesten voor ouders die zich zorgen maken en het gevoel hebben dat hun kind overmatig gebruikt;
 • Kennistesten om je kennis over alcohol en drugs te testen.

De testen vind je hier:

https://www.jellinek.nl/informatie-over-alcohol-drugs/test-je-kennis/.

De testen zijn ook informatief voor professionals.

Het gebruik van drugs is nooit zonder risico. Als je geen risico wilt lopen, moet je niet gebruiken. Als je toch gebruikt, weet dan wat de risico’s zijn en wat je gebruikt. Op de website van Jellinek vind je meer informatie: www.jellinek.nl.

IkPas Campagne

In Bunschoten wordt elk jaar veel aandacht besteed aan de IkPas campagne.

IkPas bestaat uit 30 dagen geen alcohol drinken.

Dit jaar heeft de gemeente samen met de GGD en Jellinek bedacht het iets anders aan te pakken. Daarom willen we een IkPas battle organiseren. We gaan graag de strijd aan tegen één of meerdere gemeenten uit regio Eemland. Op de website www.IkPas.nl vindt u informatie over de campagne. In december ontvangt u ook nog een separate mail vanuit de gemeente met meer informatie over de campagne en hoe u zich hiervoor aan kunt melden.

Zien drinken, doet drinken

DOE MEE AAN DE CAMPAGNE ‘ZIEN DRINKEN, DOET DRINKEN!
Van maandag 2 t/m zondag 8 november 2020 start de campagne Zien drinken, doet drinken. Het doel van de campagne is om ouders en andere volwassenen bewust te maken van de invloed die zij met hun drinkgedrag hebben op de beeldvorming van alcohol en het latere drinkgedrag van kinderen.
Uit recent onderzoek blijkt dat kinderen vanaf twee jaar kennis opdoen over alcohol, vanaf vier jaar alcoholnormen begrijpen en vanaf zes jaar positieve verwachtingen hebben van alcohol. Daarbij geldt dat kinderen die hun ouders zien drinken, positiever gaan denken over alcohol dan kinderen die hun ouders niet
zien drinken. Het voorbeeldgedrag van een ouder, en dat van andere volwassenen in de omgeving van een kind, doet ertoe!

Samen Fris

SAMEN FRIS: NIET ROKEN, DRINKEN EN BLOWEN
Het Oostwende College in Bunschoten doet mee aan “Samen Fris”. De Boei en Jellinek bieden daarbij ondersteuning aan de school en docenten.

Met Samen Fris gaan leerlingen én ouders samen aan de slag om te zorgen dat hun kind fris blijft door niet te roken, alcohol te drinken en/of te blowen. De lessenserie heeft als doel leerlingen bewust te maken van de risico’s van roken, alcohol drinken en blowen. De lessen zetten bovendien in op een gezonde sociale norm.

De ondersteunende informatie voor ouders/verzorgers bestaat uit feiten, tips en voorbeelden die ouders/verzorgers het vertrouwen moeten geven om met hun kind te praten over roken, alcohol drinken en blowen.

Samen Fris bestaat uit een leerling- en een oudergedeelte.
Het leerling gedeelte bestaat uit vier lessen:

 • Les 1: quiz
 • Les 2: risico’s van alcohol, tabak en wiet
 • Les 3: discussie en voorbereiding huiswerkopdracht
 • Les 4: kennisquiz

Ouders worden betrokken door middel van mails en een website.
Kijk ook eens naar dit filmpje voor ouders: Video Jellinek Preventie voor Ouders on Vimeo

WWW.ZIENDRINKENDOETDRINKEN.NL

Oostwende College ontwikkelt lesprogramma’s

Het Oostwende College zet zich in het nieuwejaar leeftijdsspecifieke lesprogramma’s in rondom alcohol, roken en drugspreventie. Deze lesprogramma’s zijn ontwikkeld door het Trimbos instituut en hebben als kracht dat 1) de lessen door eigen mentoren worden uitgevoerd, 2) het educatiemateriaal is onderbouwd en getest, 3) kracht van herhaling door meerdere lessen, 4) persoonsgerichte benadering en 5) een speciale docententraining. De mentoren van het Oostwende College worden begin van het nieuwejaar in deze lesprogramma’s getraind door een door het Trimbos-instituut opgeleide preventiewerker van de verslavingszorg.

De volgende lessen worden gegeven:

Frisse Start leerjaar 1: Uitgangspunten zijn vaststellen sociale norm en het maken van keuzes in het hier, nu en in de toekomst (4 lessen)

Samen Fris leerjaar 2 of 3: Uitgangspunten zijn bewustwording van risico’s van roken, alcohol, blowen. Ook is er aandacht voor een gezonde sociale norm (4 lessen)

In Charge leerjaar 4: Uitgangspunten zijn versterken van zelfcontrole en wilskracht om verleidingen zoals middelengebruik te weerstaand (4 lessen)

Buddywerk

Verslaafden zijn vaak alleen; Soms vanuit onwetendheid en/of onbegrip van naasten, soms vanuit de onveiligheid van verslavingsvrienden en soms vanuit geen plek wetende waar ze even zichzelf kunnen zijn. We zien de wens van deze mensen. Daarom werkt Waypoint al enkele jaren met buddy’s.

Dat zijn vrijwilligers die, met of zonder verslavingsachtergrond, optrekken met een verslaafde in herstel of met een verslaafde die om welke reden dan ook die weg van herstel niet aankan of –durft. Deze door Waypoint begeleide en getrainde buddy’s hebben een uitermate positieve invloed op de cliënt. Met vallen en opstaan zien we wat presentie, oftewel er zijn voor de ander’, de cliënt oplevert. Een prachtig initiatief waarin de ook ons telkens weer mooie inzichten en veranderingen ons verbazen.

Werk en re-integratie

Sinds 2019 helpt Waypoint mensen ook met re-integratie. Ondanks de gevolgen van corona hebben we met cliënten en vrijwilligers een meubelbedrijf opgericht. Met de cliënt maken we ‘Tafels met een verhaal’. Echte kwaliteitsmeubels met inzet van herstellend verslaafden. Waypoint evalueert 3-maandelijks met de cliënt en andere (professioneel) betrokkenen, de specifiek voor hem/haar opgestelde doelen. Elke cliënt krijgt zijn/haar eigen passende traject en begeleiding. Deze weg van begeleiding en structuur heeft nu al enkele cliënten het vertrouwen en zelfstandigheid gegeven, waardoor zij hun eigen leven weer oppakken. Wat we vooraf hoopten en geloofden is bewezen: Werken werkt!
Voor meer informatie zie https://benjijvrij.nl/bunschoten

Netwerk (t) Jeugdwerk

Vrijdag 19 november is er een bijeenkomst geweest bij De Boei voor jeugdwerkers. Tijdens deze bijeenkomst is er gekeken wat er nodig is voor de jeugd op het gebied van alcohol en drugsgebruik. Helaas lijkt dit nog niet voldoende te zijn. Er zijn zorgen om ‘onze’ jeugd! Uit de praktijk en de onderzoeken komt naar voren dat alcohol- en drugsgebruik al op jonge leeftijd voorkomt, daarnaast is er regelmatig overlast op straat door de jeugd.

Wij kunnen nog veel bereiken als het gaat om de jeugd. De komende tijd gaat De Boei onder andere bezig met bijvoorbeeld trainingen ontwikkelen, het opzetten van ouderbetrokkenheid, een maatjesproject voor jongeren en het uitbreiden van het straatwerk. Dit wordt gedaan aan de hand van een aantal overkoepelende doelen waar De Boei de komende jaren aan gaat werken.

De doelen waar we aan werken zijn:

 • Doel 1:Jongeren hebben een vaste (mobiele) plek om elkaar te ontmoeten
 • Doel 2:Wij hebben in 2023 een vaste groep van 50 jonge vrijwilligers
 • Doel 3:Wij werken met alle formele en informele organisaties samen die met jongeren werken (kerken, scholen, sportverenigingen, burgerinitiatieven, etc.) en stellen een integraal plan op voor de toekomst.
 • Doel 4:Wij hebben een dorpscultuur neergezet waarin opvoeders omzien naar hun eigen kinderen en kinderen van de ander (‘It takes a village to raise a child’), waarin veiligheid, openheid en weerbaarheid centraal staan en de schaamte doorbroken is

Nu kunnen wij deze doelen natuurlijk niet alleen bereiken. De Boei zijn is mening dat een goede samenwerking nodig is voor onze jeugd in Bunschoten. Daarom willen wij met elkaar samenwerken. 

Elke organisatie bereikt individuele jeugd, maar samen bereiken we meer! Het verbinden van de kansen, maar ook het delen en signaleren van onze zorgen! ‘

‘Samenwerken is nodig om onze jeugd veilig en gezond te laten opgroeien. We hebben elkaar als partners nodig om onze jongeren te benaderen, begeleiden en ondersteunen naar een gezonde volwassenheid’.

We hebben met verschillende jeugdwerkers een goede bijeenkomst gehad. We hopen samen met jullie als betrokken organisaties, kerken, ouders en bovenal de jeugd in contact te komen, zodat ‘onze’ jeugd kan opgroeien in een prettige en veilige omgeving!

Wil je ook deel uit maken van dit netwerk? Neem contact op met Rody Koelewijn via r.koelewijn@deboeibunschoten.nl

Sport Eat en Fun

Vanuit het gemeentelijk actieplan “Laat ze niet (ver)zuipen” zijn er een aantal nieuwe activiteiten opgestart. Een van deze activiteiten is de start van een Denk-tank van een groep jongeren. De jongeren denken zelf na over het tegengaan van vroegtijdig alcoholgebruik. Een van de activiteiten die hieruit voortvloeien is Sport, Eat en Fun.

Zoals de naam al zegt, bestaat de avond uit sporten, eten en gezelligheid. Deze avonden zullen vanaf heden één keer per maand gehouden worden voor jongeren in de gemeente Bunschoten. Iedere keer zal dit gehouden worden bij een andere sportvereniging.

De eerste avond werd gehouden bij de rugbyclub. Jongeren hebben geholpen bij het organiseren van de avond. Aanwezigen kregen patat en pizza aangeboden, die ook klaargemaakt waren door de jongeren. Medewerkers van De Boei hebben een whatsapp-groep waarin alle activiteiten voor jongeren worden gedeeld. Hierdoor zijn jongeren snel op de hoogte, als er weer een avond gehouden wordt. Tijdens de avonden is er plek voor ongeveer veertig jongeren. Vandaag waren ongeveer 25 jongeren aanwezig. De jongeren hadden het erg naar hun zin!

Onderzoek alcohol en drugsgebruik gemeente Bunschoten

De tweede activiteit uit het actieplan is een praktijkonderzoek uitgevoerd door Ton Nabben van de Hogeschool van Amsterdam.

Ton Nabben (1961) is gepromoveerd als criminoloog op het uitgaansleven in Amsterdam. Hij doet (kwalitatief) onderzoek naar jongerenculturen, drugsgebruik, drugsbeleid en criminaliseringsprocessen in het algemeen. Hij heeft veel ervaring rondom het onderzoeken van alcohol en drugsproblematiek. Door het onderzoek halen we veel informatie op bij professionals, jongeren en experts.

Het laatste onderdeel van het onderzoek was de focusgroep. Deze heeft in mei plaatsgevonden.

Het doel van het onderzoek is de mogelijke verklaringen vinden van excessief alcohol- en drugsgebruik en de risicofactoren (sociaal, economisch en cultureel) die dit (blijven) voeden en (ook generationeel) bekrachtigen.

De uitkomsten van het onderzoek verbinden we op mogelijke preventieve aanpakken en ideeën die de onderzoekers hebben, om het excessieve karakter van alcohol en drugs te verminderen in Bunschoten-Spakenburg.

Oudercomité

Een derde activiteit uit het actieplan is de start van een oudercomité in Bunschoten-Spakenburg.

Ouders spelen een belangrijke rol als het gaat over de keuzes die in een gezin gemaakt worden op het gebied van voeding, bewegen, alcohol, roken en drugsgebruik. Een rol en verantwoordelijkheid die niet altijd makkelijk is en die ouders soms voor moeilijke keuzen kan stellen. Dus het dilemma is groot en een strijd tussen gevoel en verstand is continu aanwezig. Het effect van de ouderbetrokkenheid is bewustwording onder ouders en een aanpak van bottom-up. Ouder staan zelf op tegen het alcohol en cocaïne gebruik en willen voorkomen dat hun kinderen vroegtijdig in contact komen met middelen. Er hebben inmiddels 3 meetings plaatsgevonden.

Neem contact op

Heb je een vraag, zoek je advies of wil je meehelpen aan de preventiedoelen van de Gemeente Bunschoten? Neem dan contact met ons op.