Tegengaan van alcohol- en drugsgebruik

In 2040 is er minder overmatig en zwaar alcoholgebruik

Maximaal 5% van de volwassenen drinkt overmatig en maximaal 5% zwaar drinkt.

Jongeren onder de 18 jaar drinken niet.

Op dit moment drinkt 8% van de volwassen overmatig en 11% is een zware drinker. In 2025 moet de daling ingezet zijn en in 2030 drinkt 7% overmatig en 8% drinkt zwaar. In 2035 moet de daling zich verder doorzetten.

Onder jongeren drinkt 41%. In 2025 moet er een duidelijke daling ingezet zijn en in 2030 moet dit 20% zijn. In 2035 moet de daling zich verder doorzetten.

Stichting De Boei constateert dat drugsgebruik en –overlast zichtbaarder wordt. Deze ambitie zit niet in het Nationaal Preventieakkoord, maar de gemeente Bunschoten wil hier wel graag aan de preventieve kant energie in steken.

Buddywerk

Verslaafden zijn vaak alleen; Soms vanuit onwetendheid en/of onbegrip van naasten, soms vanuit de onveiligheid van verslavingsvrienden en soms vanuit geen plek wetende waar ze even zichzelf kunnen zijn. We zien de wens van deze mensen. Daarom werkt Waypoint al enkele jaren met buddy’s.

Dat zijn vrijwilligers die, met of zonder verslavingsachtergrond, optrekken met een verslaafde in herstel of met een verslaafde die om welke reden dan ook die weg van herstel niet aankan of –durft. Deze door Waypoint begeleide en getrainde buddy’s hebben een uitermate positieve invloed op de cliënt. Met vallen en opstaan zien we wat presentie, oftewel er zijn voor de ander’, de cliënt oplevert. Een prachtig initiatief waarin de ook ons telkens weer mooie inzichten en veranderingen ons verbazen.

Werk en re-integratie

Sinds 2019 helpt Waypoint mensen ook met re-integratie. Ondanks de gevolgen van corona hebben we met cliënten en vrijwilligers een meubelbedrijf opgericht. Met de cliënt maken we ‘Tafels met een verhaal’. Echte kwaliteitsmeubels met inzet van herstellend verslaafden. Waypoint evalueert 3-maandelijks met de cliënt en andere (professioneel) betrokkenen, de specifiek voor hem/haar opgestelde doelen. Elke cliënt krijgt zijn/haar eigen passende traject en begeleiding. Deze weg van begeleiding en structuur heeft nu al enkele cliënten het vertrouwen en zelfstandigheid gegeven, waardoor zij hun eigen leven weer oppakken. Wat we vooraf hoopten en geloofden is bewezen: Werken werkt!
Voor meer informatie zie https://benjijvrij.nl/bunschoten

Drugstestservice Jellinek

Drugsgebruik is nooit zonder risico. Tijdens de coronapandemie zijn er extra risico’s aan drugsgebruik. Bij Jellinek kun je gratis drugs laten testen, veel mensen weten dit niet. Via deze link kom je direct op de pagina van de testservice en vind je alle informatie. Als je het doet, dan veilig!!

https://www.jellinek.nl/preventie/horeca/drugs-test-service/

IkPas Campagne

In Bunschoten wordt elk jaar veel aandacht besteed aan de IkPas campagne.

IkPas bestaat uit 30 dagen geen alcohol drinken.

Dit jaar heeft de gemeente samen met de GGD en Jellinek bedacht het iets anders aan te pakken. Daarom willen we een IkPas battle organiseren. We gaan graag de strijd aan tegen één of meerdere gemeenten uit regio Eemland. Op de website www.IkPas.nl vindt u informatie over de campagne. In december ontvangt u ook nog een separate mail  vanuit de gemeente met meer informatie over de campagne en hoe u zich hiervoor aan kunt melden.

Oostwende College ontwikkelt lesprogramma’s

Het Oostwende College zet zich in het nieuwejaar leeftijdsspecifieke lesprogramma’s in rondom alcohol, roken en drugspreventie. Deze lesprogramma’s zijn ontwikkeld door het Trimbos instituut en hebben als kracht dat 1) de lessen door eigen mentoren worden uitgevoerd, 2) het educatiemateriaal is onderbouwd en getest, 3) kracht van herhaling door meerdere lessen, 4) persoonsgerichte benadering en 5) een speciale docententraining. De mentoren van het Oostwende College worden begin van het nieuwejaar in deze lesprogramma’s getraind door een door het Trimbos-instituut opgeleide preventiewerker van de verslavingszorg.

De volgende lessen worden gegeven:

Frisse Start leerjaar 1: Uitgangspunten zijn vaststellen sociale norm en het maken van keuzes in het hier, nu en in de toekomst (4 lessen)

Samen Fris leerjaar 2 of 3: Uitgangspunten zijn bewustwording van risico’s van roken, alcohol, blowen. Ook is er aandacht voor een gezonde sociale norm (4 lessen)

In Charge leerjaar 4: Uitgangspunten zijn versterken van zelfcontrole en wilskracht om verleidingen zoals middelengebruik te weerstaand (4 lessen)

Straatwerk De Boei

Hoi allemaal ik zal me even voorstellen.

Ik ben Fernando Rijswijk een jonge man van 47, ben geboren in Brazilië en geadopteerd door lieve ouders in Nederland. Ik ken mijn familie in Brazilië wel en als het even kan ben ik daar graag. Ik heb een zoon 18, een dochter van 14 en een hond van 6.

Mijn eerste passie in het leven is de Mens en daarom voel ik mij bevoorrecht de mogelijkheid te hebben om mij in te zetten voor degene die even een hand nodig hebben om vast te houden. Bij de Boei mag ik me bezig houden met jeugd die door de coronatijd toch in een moeilijke hoek zijn terecht gekomen.

Mijn werkterrein bevindt zich voornamelijk op straat, daar maak ik op een laagdrempelige manier contact met de jeugd zodat zij het gevoel hebben mij altijd te kunnen vinden voor het maken van een praatje.

Dit werk deed ik 20 jaar geleden ook in Utrecht, hier ik Spakenburg ben ik de laatste 7 jaar actief bij de rugbyclub waar ik coach ben geweest en nu mij bezig hou met de jeugd. Verder speel ik nog af en toe met het eerste mee. Door de jaren heen heb ik toch een band opgebouwd met het dorp en de mensen die hier wonen. Ik hoop met mijn top collega’s een hele goede tijd te hebben waarbij wij iets moois kunnen beteken voor de jeugd en de jeugd voor ons. – Fernando

Netwerk (t) Jeugdwerk

Vrijdag 19 november is er een bijeenkomst geweest bij De Boei voor jeugdwerkers. Tijdens deze bijeenkomst is er gekeken wat er nodig is voor de jeugd op het gebied van alcohol en drugsgebruik. Helaas lijkt dit nog niet voldoende te zijn. Er zijn zorgen om ‘onze’ jeugd! Uit de praktijk en de onderzoeken komt naar voren dat alcohol- en drugsgebruik al op jonge leeftijd voorkomt, daarnaast is er regelmatig overlast op straat door de jeugd.

Wij kunnen nog veel bereiken als het gaat om de jeugd. De komende tijd gaat De Boei onder andere bezig met bijvoorbeeld trainingen ontwikkelen, het opzetten van ouderbetrokkenheid, een maatjesproject voor jongeren en het uitbreiden van het straatwerk. Dit wordt gedaan aan de hand van een aantal overkoepelende doelen waar De Boei de komende jaren aan gaat werken.

De doelen waar we aan werken zijn:

 • Doel 1:Jongeren hebben een vaste (mobiele) plek om elkaar te ontmoeten
 • Doel 2:Wij hebben in 2023 een vaste groep van 50 jonge vrijwilligers
 • Doel 3:Wij werken met alle formele en informele organisaties samen die met jongeren werken (kerken, scholen, sportverenigingen, burgerinitiatieven, etc.) en stellen een integraal plan op voor de toekomst.
 • Doel 4:Wij hebben een dorpscultuur neergezet waarin opvoeders omzien naar hun eigen kinderen en kinderen van de ander (‘It takes a village to raise a child’), waarin veiligheid, openheid en weerbaarheid centraal staan en de schaamte doorbroken is

Nu kunnen wij deze doelen natuurlijk niet alleen bereiken. De Boei zijn is mening dat een goede samenwerking nodig is voor onze jeugd in Bunschoten. Daarom willen wij met elkaar samenwerken. 

Elke organisatie bereikt individuele jeugd, maar samen bereiken we meer! Het verbinden van de kansen, maar ook het delen en signaleren van onze zorgen! ‘

‘Samenwerken is nodig om onze jeugd veilig en gezond te laten opgroeien. We hebben elkaar als partners nodig om onze jongeren te benaderen, begeleiden en ondersteunen naar een gezonde volwassenheid’.

We hebben met verschillende jeugdwerkers een goede bijeenkomst gehad. We hopen samen met jullie als betrokken organisaties, kerken, ouders en bovenal de jeugd in contact te komen, zodat ‘onze’ jeugd kan opgroeien in een prettige en veilige omgeving!

Wil je ook deel uit maken van dit netwerk? Neem contact op met Rody Koelewijn via r.koelewijn@deboeibunschoten.nl

Ouders gezocht

Ouders gezocht voor oudercomité

Ouders spelen een belangrijke rol als het gaat over de keuzes die in een gezin gemaakt worden op het gebied van alcohol, roken en drugsgebruik. Een rol en verantwoordelijkheid die niet altijd makkelijk is en die ouders soms voor moeilijke keuzen kan stellen.

Want bijna elke ouder maakt zich zorgen als zijn/haar kind opgroeit en kennis maakt met alcohol, roken en misschien ook drugs. Hoe bereid je de jongeren voor op keuzes op gebied van roken, alcohol en drugs? Hoe leer je ze omgaan met sociale druk? Ouders staan dus soms voor lastige vragen.

Wij zoeken ouders voor een oudercomité.

Een oudercomité vertegenwoordigt een groep betrokken ouders die met ons (professionals) wil samenwerken. Meedenken hoe we in Bunschoten ouders beter kunnen betrekken en ondersteunen. Om met elkaar te zorgen dat onze jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien in Bunschoten.

 Wie zoeken we voor een oudercomité?

 • Ouders uit Bunschoten die kinderen hebben in de leeftijd van 10-18 jaar.
 • Ouders die zich met ons in willen zetten voor een gezond Bunschoten en de doelen van het lokaal preventieakkoord over roken, alcohol en drugs.
 • Ouders die willen samenwerken met professionals vanuit hun rol als betrokken ouder.
 • Ouders die enthousiast zijn en tijd maken om een aantal keer per jaar bijeen te komen.

Doelen uit het lokaal preventieakkoord over roken, alcohol en drugs:

 • Een rookvrije generatie in 2040
 • In 2040 is er minder overmatig en zwaar alcoholgebruik
 • Verminderen van drugsgebruik

Meer informatie

Ken of ben jij de ouder die wij zoeken? Wil je meer informatie?

Neem dan contact op met een van onderstaande professionals :

Rody Koelewijn (De Boei)    r.koelewijn@deboeibunschoten.nl 06-53765593

Jeanet Nagtegaal (De Boei) j.nagtegaal@deboeibunschoten.nl   033 299 29 22

Fred Nijenhuis (Waypoint) frednijenhuis@waypoint-bunschoten.nl   06-36465695

Hanneke van der Kooy (Jellinek) hanneke.vander.Kooy@jellinek.nl     06-46437034

Nieuwsbrief

Lokale Bunschoter stakeholders én de gemeente Bunschoten hebben een lokaal preventieakkoord gesloten. De doelen komen voort uit het nationaal preventieakkoord.

In dit akkoord kiezen de betrokken partijen er voor om de volgende ambities na te streven:

Minder overgewicht

In 2040 is er minder overgewicht en minder obesitas.

Het percentage overgewicht bij jeugd (jonger dan 20 jaar) daalt van 9% naar 5%. In 2025 moet de daling ingezet zijn en in 2030 moet dit 7% zijn. In 2035 moet de daling zich verder doorzetten.
En bij de groep 20+ van 51% naar 40% (dit ligt bijna 5% boven het landelijke gemiddelde). In 2025 moet de daling ingezet zijn en in 2030 moet dit 45% zijn. In 2035 moet de daling zich verder doorzetten.

Wij gaan in de gemeente Bunschoten werken aan overgewicht door in te zetten op gezonder eten en drinken, gezonder leven en meer bewegen.

Rookvrije generatie

Een rookvrije generatie in 2040.

0% van de zwangere vrouwen en jongeren rookt.
En minder dan 5% van de inwoners van Bunschoten boven de 18 jaar rookt.

Op dit moment rookt 8,5% van de jongeren en 6,9% van de zwangere vrouwen. In 2025 moet de daling ingezet zijn en in 2030 rookt 5% van de jongeren 4% van de zwangere vrouwen. In 2035 moet de daling zich verder doorzetten.
Momenteel rookt 18% van de inwoners boven de 18 jaar. In 2025 moet er een daling ingezet zijn en in 2030 moet dit 12% zijn. In 2035 moet de daling zich verder doorzetten.

Minder alcoholgebruik

In 2040 is er minder overmatig en zwaar alcoholgebruik
Maximaal 5% van de volwassenen drinkt overmatig en maximaal 5% zwaar drinkt.
Jongeren onder de 18 jaar drinken niet.

Op dit moment drinkt 8% van de volwassen overmatig en 11% is een zware drinker. In 2025 moet de daling ingezet zijn en in 2030 drinkt 7% overmatig en 8% drinkt zwaar. In 2035 moet de daling zich verder doorzetten.
Onder jongeren drinkt 41%. In 2025 moet er een duidelijke daling ingezet zijn en in 2030 moet dit 20% zijn. In 2035 moet de daling zich verder doorzetten.

Minder drugsgebruik

Verminderen drugsgebruik
Stichting De Boei constateert dat drugsgebruik en –overlast zichtbaarder wordt.
Deze ambitie zit niet in het Nationaal Preventieakkoord, maar de gemeente Bunschoten wil hier wel graag aan de preventieve kant energie in steken.

Neem contact op

Heb je een vraag, zoek je advies of wil je meehelpen aan de preventiedoelen van de Gemeente Bunschoten? Neem dan contact met ons op.