Tegengaan van alcohol- en drugsgebruik

In 2040 is er minder overmatig en zwaar alcoholgebruik

Maximaal 5% van de volwassenen drinkt overmatig en maximaal 5% zwaar drinkt.

Jongeren onder de 18 jaar drinken niet.

Op dit moment drinkt 8% van de volwassen overmatig en 11% is een zware drinker. In 2025 moet de daling ingezet zijn en in 2030 drinkt 7% overmatig en 8% drinkt zwaar. In 2035 moet de daling zich verder doorzetten.

Onder jongeren drinkt 41%. In 2025 moet er een duidelijke daling ingezet zijn en in 2030 moet dit 20% zijn. In 2035 moet de daling zich verder doorzetten.

Stichting De Boei constateert dat drugsgebruik en –overlast zichtbaarder wordt. Deze ambitie zit niet in het Nationaal Preventieakkoord, maar de gemeente Bunschoten wil hier wel graag aan de preventieve kant energie in steken.

Doe ook mee!

Hier volgt een inspiratiesheet met initiatieven van deelnemende partijen en de stuurgroep om te werken aan Drugsvrij Bunschoten. Wilt u ook graag laten zien hoe uw bedrijf zich hiervoor inzet? Laat het ons weten via info@preventieakkoordbunschoten.nl

Uitkomsten onderzoek ‘Alcohol, drugs en opgroeien in Bunschoten’

In opdracht van de gemeente Bunschoten heeft de Hogeschool van Amsterdam onderzoek gedaan naar alcohol- en middelengebruik bij jongeren en jongvolwassen in de gemeente. Drugs op het platteland is lange tijd een onderbelicht thema geweest in drugsonderzoek. En als wel onderzoek wordt gedaan, dan vindt het vaak op basis van alleen cijfers plaats. Dit kwalitatieve onderzoek geeft inzicht in jongerenculturen en riskant middelengebruik in de gemeente Bunschoten en doet aanbevelingen om ouders én jongeren beter te kunnen bereiken bij het zetten van nieuwe stappen in de aanpak van de alcohol- en drugsproblematiek. Via deze link vindt u een samenvatting van het onderzoek.

Vroegtijdig herkennen van alcoholproblematiek

In Nederland is alcoholgebruik onder volwassenen algemeen geaccepteerd. Alcoholgebruik is echter niet zonder risico. Alcoholgebruik gaat gepaard met een verhoogd risico op onder meer ongelukken, psychosociale problematiek, verslaving, kanker, cardiovasculaire ziekten en vroegtijdige sterfte.

Door mensen met een (beginnend) alcoholprobleem tijdig te herkennen en snel effectieve hulp te bieden kan problematisch alcoholgebruik voorkomen worden. Bovendien hebben mensen in een vroeg stadium de meeste kans om te herstellen. Het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) zet zich hiervoor in en heeft een website ontwikkeld: www.allesoverdrinken.nl.

Dit is een informatieve website met filmpjes en veel informatie over alcohol voor verschillende doelgroepen: naasten, ouderen, algemeen publiek.

Bijeenkomsten voor naasten van mensen met verslavingsproblematiek

In 2023 organiseert Waypoint in samenwerking met Jellinek Preventie en De Boei een reeks bijeenkomsten voor naasten van mensen met verslavingsproblematiek. Spreker is een preventiemedewerker van Jellinek.

Verslavingsproblemen in je directe omgeving kunnen aangrijpend zijn omdat het jou óók kan raken. Je voelt bijvoorbeeld bezorgdheid, verdriet of schaamte. Daarnaast kan ook onbegrip, boosheid en machteloosheid voor veel spanningen zorgen.

5 stappengroepstraining voor naasten van verslaafden in Bunschoten (vanuit Waypoint)

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van elk 2 uur waarin stapsgewijs geleerd wordt hoe naasten hun kwaliteit van leven kunnen bewaken binnen de lastige situatie waarin zij zich bevinden. Tijdens de training wordt in kaart gebracht waar naasten specifiek last van hebben en hoe dit zich uit, worden misverstanden en onzekerheden die de situatie kunnen verergeren verduidelijkt, worden verschillende manieren van omgaan met de situatie onderzocht, wordt de huidige sociale ondersteuning in kaart gebracht en worden de behoeftes van naasten onderzocht voor verdere ondersteuning in de toekomst. De training is gebaseerd op de 5 Stappen Methode en is wetenschappelijk goed onderbouwd.

Praktische zaken

De training is kosteloos en er is geen verwijzing nodig. Wel verwacht Jellinek van deelnemers dat ze de volledige training volgen. Voor de groepstraining vindt eerst een intakegesprek plaats om de persoonlijke situatie te bespreken en om te bekijken of deze groepstraining bij diegene past.

Data, tijden en locatie 2023

Bijeenkomst 1: vrijdag 3 november

Bijeenkomst 2: vrijdag 10 november

Bijeenkomst 3: vrijdag 17 november

Bijeenkomst 4: vrijdag 24 november

Bijeenkomst 5: vrijdag 1 december

Alle bijeenkomsten zijn van 15:00u tot 17:00u op de Dieselweg 29 in Bunschoten-Spakenburg.

Aanmelden

Mensen kunnen zich al aanmelden via onderstaande link: https://www.jellinek.nl/familie-en-omgeving/naasten/sterk-ernaast-aanbod-voor-naasten-in-bunschoten/

Overige bijeenkomsten via Jellinek

Daarnaast biedt Jellinek ondersteuning aan naasten van mensen met een verslavingsprobleem in de regio’s Amsterdam, Utrecht en Amersfoort. De volgende bijeenkomsten komen er aan:

29 juni: Motivatie en terugval 15.30-17.00

Wat is motivatie? Hoe werkt gedragsverandering en wat kan jij als naaste in dit proces betekenen? Deze middag staat het proces centraal waar iemand doorheen gaat als ze willen stoppen met gebruiken. Je leert beter begrijpen waarom stoppen zo lastig kan zijn en wat jij als naaste kan doen om iemand te motiveren.

14 september: Verslavingsbehandeling 15.30-17.00

Wat voor verschillende behandelmethoden zijn er? Wat is jouw rol tijdens behandeling? Er bestaan veel misverstanden en onduidelijkheden wat verslavingszorg inhoudt en wat voor verschillende methoden er zijn. Er wordt extra aandacht besteed aan de rol van naasten in behandeling.

7 december: Wat kan ik doen? 15.30-17.00

De laatste bijeenkomst gaat in op wat jij doet als naaste om met deze lastige situatie om te gaan. Wat doe je allemaal al? Wat helpt wel en wat helpt niet? Hoe bewaak je je eigen kwaliteit van leven? Je krijgt praktische tips en leert het effect van jouw acties op de ander beter inschatten.

U bent van harte welkom om deze bijeenkomsten bij te wonen.

De bijeenkomsten worden gehouden bij Waypoint, Dieselweg 29 in Bunschoten. Voor meer informatie kunt u terecht bij Diane Hop op het telefoonnummer. 033-2992922 of via diane@deboeibunschoten.nl

MIDDELENGEBRUIK IN ONDERWIJS

Kom je in het onderwijs ook middelengebruik tegen en heb je hier vragen over? Jellinek Preventie kijkt jaarlijks mee bij Het Oostwende en ondersteunt Jellinek vanuit 4 pijlers. Denk aan samenwerken met ketenpartners, beleid bespreken, het signaleren van wat er op en rondom school gebeurt, educatie en de omgeving. We organiseren lespakketten voor leerlingen, ouderavonden en deskundigheidsbevordering voor de onderwijsprofessionals.

IkPas Campagne

In Bunschoten wordt elk jaar veel aandacht besteed aan de IkPas campagne.

IkPas bestaat uit 30 dagen geen alcohol drinken.

Dit jaar heeft de gemeente samen met de GGD en Jellinek bedacht het iets anders aan te pakken. Daarom willen we een IkPas battle organiseren. We gaan graag de strijd aan tegen één of meerdere gemeenten uit regio Eemland. Op de website www.IkPas.nl vindt u informatie over de campagne. In december ontvangt u ook nog een separate mail vanuit de gemeente met meer informatie over de campagne en hoe u zich hiervoor aan kunt melden.

Zien drinken, doet drinken

Helpt u mee aan de bekendmaking van de campagne ‘Zien drinken, doet drinken’?
 
Van maandag 6 t/m vrijdag 24 november 2023 start de landelijke campagne Zien drinken, doet drinken. Het doel van de campagne is ouders bewust maken van de positieve rol die ze kunnen vervullen als ze geen alcohol drinken waar hun kinderen bij zijn.
 
Uit recent onderzoek blijkt dat kinderen vanaf twee jaar kennis opdoen over alcohol, vanaf vier jaar alcoholnormen begrijpen en vanaf zes jaar positieve verwachtingen hebben van alcohol. Daarbij geldt dat kinderen die hun ouders zien drinken, positiever gaan denken over alcohol dan kinderen die hun ouders niet zien drinken. Het voorbeeldgedrag van ouders doet ertoe! Door geen alcohol te drinken in het bijzijn van kinderen, geef je ze het goede voorbeeld mee. Dat vergoot de kans dat, wanneer jongeren al beginnen met alcohol drinken, ze op een latere leeftijd beginnen met drinken en ze minder drinken.
 
Doe mee met de campagne Zien drinken, doet drinken
Op de website https://ziendrinkendoetdrinken.nl/downloads/ vindt u alle materialen voor de campagne die u gratis kunt downloaden en gebruiken om de campagne onder de aandacht te brengen. Wilt u liever gedrukte posters ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Nichon Ruizendaal door een mail te sturen naar n.ruizendaal@bunschoten.nl. Verzoek om voor 27 oktober a.s. door te geven welke posters u wilt en de aantallen. Heeft u vragen of wilt u ondersteuning, neem gerust contact op met Nichon Ruizendaal.
 
De campagne is opgezet door de Alliantie Alcoholbeleid Nederland. Vanuit het lokaal preventieakkoord maken we gedurende de Alcoholactieweek en daarna, ouders en andere opvoeders bewust van de voorbeeldfunctie en de invloed die zij hebben op het latere drinkgedrag van kinderen. 

Samen Fris

SAMEN FRIS: NIET ROKEN, DRINKEN EN BLOWEN

Het Oostwende College in Bunschoten doet mee aan “Samen Fris”. De Boei en Jellinek bieden daarbij ondersteuning aan de school en docenten.

Met Samen Fris gaan leerlingen én ouders samen aan de slag om te zorgen dat hun kind fris blijft door niet te roken, alcohol te drinken en/of te blowen. De lessenserie heeft als doel leerlingen bewust te maken van de risico’s van roken, alcohol drinken en blowen. De lessen zetten bovendien in op een gezonde sociale norm.

De ondersteunende informatie voor ouders/verzorgers bestaat uit feiten, tips en voorbeelden die ouders/verzorgers het vertrouwen moeten geven om met hun kind te praten over roken, alcohol drinken en blowen.

Samen Fris bestaat uit een leerling- en een oudergedeelte.

Het leerling gedeelte bestaat uit vier lessen:

  • Les 1: quiz
  • Les 2: risico’s van alcohol, tabak en wiet
  • Les 3: discussie en voorbereiding huiswerkopdracht
  • Les 4: kennisquiz

Ouders worden betrokken door middel van mails en een website.

Kijk ook eens naar dit filmpje voor ouders: Video Jellinek Preventie voor Ouders on Vimeo

WWW.ZIENDRINKENDOETDRINKEN.NL

Oostwende College ontwikkelt lesprogramma’s

Het Oostwende College zet zich in het nieuwejaar leeftijdsspecifieke lesprogramma’s in rondom alcohol, roken en drugspreventie. Deze lesprogramma’s zijn ontwikkeld door het Trimbos instituut en hebben als kracht dat 1) de lessen door eigen mentoren worden uitgevoerd, 2) het educatiemateriaal is onderbouwd en getest, 3) kracht van herhaling door meerdere lessen, 4) persoonsgerichte benadering en 5) een speciale docententraining. De mentoren van het Oostwende College worden begin van het nieuwejaar in deze lesprogramma’s getraind door een door het Trimbos-instituut opgeleide preventiewerker van de verslavingszorg.

De volgende lessen worden gegeven:

Frisse Start leerjaar 1: Uitgangspunten zijn vaststellen sociale norm en het maken van keuzes in het hier, nu en in de toekomst (4 lessen)

Samen Fris leerjaar 2 of 3: Uitgangspunten zijn bewustwording van risico’s van roken, alcohol, blowen. Ook is er aandacht voor een gezonde sociale norm (4 lessen)

In Charge leerjaar 4: Uitgangspunten zijn versterken van zelfcontrole en wilskracht om verleidingen zoals middelengebruik te weerstaand (4 lessen)

Buddywerk

Verslaafden zijn vaak alleen; Soms vanuit onwetendheid en/of onbegrip van naasten, soms vanuit de onveiligheid van verslavingsvrienden en soms vanuit geen plek wetende waar ze even zichzelf kunnen zijn. We zien de wens van deze mensen. Daarom werkt Waypoint al enkele jaren met buddy’s.

Dat zijn vrijwilligers die, met of zonder verslavingsachtergrond, optrekken met een verslaafde in herstel of met een verslaafde die om welke reden dan ook die weg van herstel niet aankan of –durft. Deze door Waypoint begeleide en getrainde buddy’s hebben een uitermate positieve invloed op de cliënt. Met vallen en opstaan zien we wat presentie, oftewel er zijn voor de ander’, de cliënt oplevert. Een prachtig initiatief waarin de ook ons telkens weer mooie inzichten en veranderingen ons verbazen.

Werk en re-integratie

Sinds 2019 helpt Waypoint mensen ook met re-integratie. Ondanks de gevolgen van corona hebben we met cliënten en vrijwilligers een meubelbedrijf opgericht. Met de cliënt maken we ‘Tafels met een verhaal’. Echte kwaliteitsmeubels met inzet van herstellend verslaafden. Waypoint evalueert 3-maandelijks met de cliënt en andere (professioneel) betrokkenen, de specifiek voor hem/haar opgestelde doelen. Elke cliënt krijgt zijn/haar eigen passende traject en begeleiding. Deze weg van begeleiding en structuur heeft nu al enkele cliënten het vertrouwen en zelfstandigheid gegeven, waardoor zij hun eigen leven weer oppakken. Wat we vooraf hoopten en geloofden is bewezen: Werken werkt!
Voor meer informatie zie https://benjijvrij.nl/bunschoten

Netwerk (t) Jeugdwerk

Vrijdag 19 november is er een bijeenkomst geweest bij De Boei voor jeugdwerkers. Tijdens deze bijeenkomst is er gekeken wat er nodig is voor de jeugd op het gebied van alcohol en drugsgebruik. Helaas lijkt dit nog niet voldoende te zijn. Er zijn zorgen om ‘onze’ jeugd! Uit de praktijk en de onderzoeken komt naar voren dat alcohol- en drugsgebruik al op jonge leeftijd voorkomt, daarnaast is er regelmatig overlast op straat door de jeugd.

Wij kunnen nog veel bereiken als het gaat om de jeugd. De komende tijd gaat De Boei onder andere bezig met bijvoorbeeld trainingen ontwikkelen, het opzetten van ouderbetrokkenheid, een maatjesproject voor jongeren en het uitbreiden van het straatwerk. Dit wordt gedaan aan de hand van een aantal overkoepelende doelen waar De Boei de komende jaren aan gaat werken.

De doelen waar we aan werken zijn:

  • Doel 1:Jongeren hebben een vaste (mobiele) plek om elkaar te ontmoeten
  • Doel 2:Wij hebben in 2023 een vaste groep van 50 jonge vrijwilligers
  • Doel 3:Wij werken met alle formele en informele organisaties samen die met jongeren werken (kerken, scholen, sportverenigingen, burgerinitiatieven, etc.) en stellen een integraal plan op voor de toekomst.
  • Doel 4:Wij hebben een dorpscultuur neergezet waarin opvoeders omzien naar hun eigen kinderen en kinderen van de ander (‘It takes a village to raise a child’), waarin veiligheid, openheid en weerbaarheid centraal staan en de schaamte doorbroken is

Nu kunnen wij deze doelen natuurlijk niet alleen bereiken. De Boei zijn is mening dat een goede samenwerking nodig is voor onze jeugd in Bunschoten. Daarom willen wij met elkaar samenwerken. 

Elke organisatie bereikt individuele jeugd, maar samen bereiken we meer! Het verbinden van de kansen, maar ook het delen en signaleren van onze zorgen! ‘

‘Samenwerken is nodig om onze jeugd veilig en gezond te laten opgroeien. We hebben elkaar als partners nodig om onze jongeren te benaderen, begeleiden en ondersteunen naar een gezonde volwassenheid’.

We hebben met verschillende jeugdwerkers een goede bijeenkomst gehad. We hopen samen met jullie als betrokken organisaties, kerken, ouders en bovenal de jeugd in contact te komen, zodat ‘onze’ jeugd kan opgroeien in een prettige en veilige omgeving!

Wil je ook deel uit maken van dit netwerk? Neem contact op met Rody Koelewijn via r.koelewijn@deboeibunschoten.nl

Sport Eat en Fun

Vanuit het gemeentelijk actieplan “Laat ze niet (ver)zuipen” zijn er een aantal nieuwe activiteiten opgestart. Een van deze activiteiten is de start van een Denk-tank van een groep jongeren. De jongeren denken zelf na over het tegengaan van vroegtijdig alcoholgebruik. Een van de activiteiten die hieruit voortvloeien is Sport, Eat en Fun.

Zoals de naam al zegt, bestaat de avond uit sporten, eten en gezelligheid. Deze avonden zullen vanaf heden één keer per maand gehouden worden voor jongeren in de gemeente Bunschoten. Iedere keer zal dit gehouden worden bij een andere sportvereniging.

De eerste avond werd gehouden bij de rugbyclub. Jongeren hebben geholpen bij het organiseren van de avond. Aanwezigen kregen patat en pizza aangeboden, die ook klaargemaakt waren door de jongeren. Medewerkers van De Boei hebben een whatsapp-groep waarin alle activiteiten voor jongeren worden gedeeld. Hierdoor zijn jongeren snel op de hoogte, als er weer een avond gehouden wordt. Tijdens de avonden is er plek voor ongeveer veertig jongeren. Vandaag waren ongeveer 25 jongeren aanwezig. De jongeren hadden het erg naar hun zin!

Onderzoek alcohol en drugsgebruik gemeente Bunschoten

De tweede activiteit uit het actieplan is een praktijkonderzoek uitgevoerd door Ton Nabben van de Hogeschool van Amsterdam.

Ton Nabben (1961) is gepromoveerd als criminoloog op het uitgaansleven in Amsterdam. Hij doet (kwalitatief) onderzoek naar jongerenculturen, drugsgebruik, drugsbeleid en criminaliseringsprocessen in het algemeen. Hij heeft veel ervaring rondom het onderzoeken van alcohol en drugsproblematiek. Door het onderzoek halen we veel informatie op bij professionals, jongeren en experts.

Het laatste onderdeel van het onderzoek was de focusgroep. Deze heeft in mei plaatsgevonden.

Het doel van het onderzoek is de mogelijke verklaringen vinden van excessief alcohol- en drugsgebruik en de risicofactoren (sociaal, economisch en cultureel) die dit (blijven) voeden en (ook generationeel) bekrachtigen.

De uitkomsten van het onderzoek verbinden we op mogelijke preventieve aanpakken en ideeën die de onderzoekers hebben, om het excessieve karakter van alcohol en drugs te verminderen in Bunschoten-Spakenburg.

Oudercomité

Een derde activiteit uit het actieplan is de start van een oudercomité in Bunschoten-Spakenburg.

Ouders spelen een belangrijke rol als het gaat over de keuzes die in een gezin gemaakt worden op het gebied van voeding, bewegen, alcohol, roken en drugsgebruik. Een rol en verantwoordelijkheid die niet altijd makkelijk is en die ouders soms voor moeilijke keuzen kan stellen. Dus het dilemma is groot en een strijd tussen gevoel en verstand is continu aanwezig. Het effect van de ouderbetrokkenheid is bewustwording onder ouders en een aanpak van bottom-up. Ouder staan zelf op tegen het alcohol en cocaïne gebruik en willen voorkomen dat hun kinderen vroegtijdig in contact komen met middelen. Er hebben inmiddels 3 meetings plaatsgevonden.

Neem contact op

Heb je een vraag, zoek je advies of wil je meehelpen aan de preventiedoelen van de Gemeente Bunschoten? Neem dan contact met ons op.