Terug naar Preventie akkoord:

Het toeval wil dat wij vorig jaar zijn gestart met een nieuw Alcohol, Drugs en Medicijn beleid. Dit beleid is, in tegenstelling tot ons eerdere beleid, meer gericht op ondersteunen en hulp dan op sancties. Wij hebben hiervoor Be Responsible ingeschakeld. Een Stichting die bedrijven helpt met het maken van beleid en die de individuele medewerker kan helpen bij een verslaving. Leidinggevenden hebben wij getraind in het signaleren van overmatig of problematisch gebruik.

Wij hebben op elke afdeling alcohol- en drugstesten liggen. Als een leidinggevende constateert dat het gedrag of uiterlijk van de medewerker anders is dan anders, hij het vermoeden heeft dat er drugs/alcolhol in t spel is, zal hij een andere leidinggevende erbij roepen. Als deze ook dezelfde conclusie trekt, zal de medewerker gevraagd worden een test af te nemen. Dwingen om deze test af te laten namen kan niet! Als de medewerker meewerkt, zal de test uitwijzen of er gebruik in t spel is. Werkt deze niet mee, dan wordt hij naar huis gestuurd. (met de taxi) Er is immers het vermoeden van gebruik.

In onze produktie omgeving kunnen en willen we niet toestaan dat er medewerkers onder invloed aan het werk zijn. Dit is echt levensgevaarlijk. Wij werken met zware apparatuur, robots etc. Die houden geen rekening met een minder opmerkings- en reactie vermogen.

Een positieve test betekent voor de medewerker dat hij naar huis wordt gestuurd (met de taxi) hij is immers onder invloed. De volgende dag wordt hij uitgenodigd voor een gesprek waarin er hulp wordt aangeboden van Be Responsible. Medewerkers kunnen zichzelf ook (anoniem) aanmelden voor een begeleidingstraject.

Folders hierover zijn verspreid (de eerste keer ook naar privé adressen van de medewerkers, maar ook arbodienst, fysio etc.), memo heeft op Sharepoint (intranet) en op onze schermen gestaan.

Ook de arbodienst is hiervan op de hoogte en kan mensen doorverwijzen. Onze locatie is overigens helemaal alcolholvrij. Ook tijdens feestjes/recepties wordt er geen alcohol geschonken.